Just another låssmed

GDPR

Policy för personuppgiftshantering

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation GDPR)

Personuppgiftsansvarig är Lås & Byggtjänst i Hyltebruk AB (org nr 5564 787132)

Om vår behandling av personuppgifter

Vi inhämtar personuppgifter dels genom att de lämnas till oss genom er som kund och via offertförfrågan men det kan även komma information från exempel offentliga adressregister.
I vissa fall kan dina personuppgifter delas med ett företag/myndighet som är självständigt personuppgiftsansvarig då gäller det företaget/myndighets integritetpolicy och personuppgiftshantering.
Uppgifterna vi samlar in kan till exempel komma att registreras, lagras eller raderas. Alla former av personuppgifter betraktar vi som behandling av personuppgifter.

Information och rättelse av personuppgifter

Vi lämnar information om att vi samlar in personuppgifter och man kan alltid höra av sig till oss för att ta reda på vilka personuppgifter som finns registrerade hos och om så önskas begära rättelse eller radering av dessa.

Ändamålen med behandling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter för kommunikation, administration, förmedling av tjänster och produkter.

Administration

Vi behandlar personuppgifter för att kunna hantera personal- och kundärenden och därtill eventuella reklamationer. Vi samlar personuppgifter även för att kunna fullfölja rättsliga förpliktelser enligt till exempel bokföringslagen och regler för produktansvar och produktsäkerhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi sparar personuppgifter så länge som det krävs för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen enligt ovan och/eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att spara dem.
Därefter raderas personuppgifterna.

Kontakta oss om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter.